Dla kogo?


Budowlaniec, architekt, księgowa, doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pielęgniarka i położna, kierowca, rzemieślnik, aptekarz, marynarz, handlowiec, taksówkarz czy kurier - koronawirus zagraża wszystkim. Dla każdego zawodu mamy rozwiązanie - ubezpieczenie utraty dochodu w wyniku wypadku lub choroby, na przykład zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 

Kiedy i jakie świadczenia?


Wypadek - handlowiec ma ubezpieczenie od utraty dochodu

Wypadek

śmierć, inwalidztwo lub niezdolność do pracy (okresowa lub trwała)
Kobieta zachorowała na COVID-19, ale ma ubezpieczenie utraty dochodu

Choroba

niezdolność do pracy (okresowa lub trwała)

Choroba

ubezpieczenie utraty dochodu nie zawiera wyłączenia odpowiedzialności z powodu zakażenia koronawirusem oraz sytuacji ogłoszenia pandemii lub epidemii

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Wypadek

 • Minimalnie 100 000 zł, maksymalnie 10 000 000 zł – maksymalnie do 10-krotności przychodów rocznych
 • Od sumy ubezpieczenia minimalnie 300 000 zł pojawia się możliwość wykupienia tzw. Świadczeń dodatkowych
 • zasiłek pogrzebowy minimalnie 5 000 zł, maksymalnie 25 000 zł
 • refundacja kosztów przystosowania do życia w niepełnosprawności minimalnie 10 000 zł, maksymalnie 200 000 zł
 • dzienne świadczenie szpitalne i rekonwalescencja w domu minimalnie 100 zł, maksymalnie 500 zł
 • refundacja kosztów medycznych minimalnie 500 zł, maksymalnie 10 000 zł
 • trwałe uszczerbki na zdrowiu zgodnie z tabelą uszczerbków, maksymalnie do wysokości podstawowej sumy ubezpieczenia z tytułu Inwalidztwa. Opcja jest oferowana jedynie z Inwalidztwem (B)
 • Wiek wstępu: do 80 lat

Inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku

Wypadek

 • Suma ubezpieczenia taka sama jak w śmierci w wyniku NW
 • Szeroka definicja inwalidztwa, również utrata organu lub jego funkcji
 • Tzw. Otwarta tabela inwalidztwa - polega ona na tym, że inwalidztwo nie jest ograniczone wyłącznie do tabeli świadczeń stałych, a realna ochrona jest udzielana także na przypadki w tabeli nieopisane, a spełniające definicję § 5 ust. 1.Zasadę tę wyraża zapis § 5 pkt. 7 Warunków Ubezpieczenia:
  Jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem Nieszczęśliwego wypadku nie został wymieniony w tabeli uszczerbków znajdującej się w ust. 1, to z zastrzeżeniem definicji Inwalidztwa oraz pozostałych postanowień niniejszych warunków ubezpieczenia, wysokość świadczenia z tego tytułu zostanie ustalona na drodze porównania stopnia jego dolegliwości z uszczerbkami wymienionymi w tabeli uszczerbków, przy czym zawód wykonywany przez Ubezpieczonego nie będzie brany pod uwagę.
 • Wiek wstępu: do 80 lat

Całkowita trwała niezdolność do pracy w wyniku wypadku lub choroby

Wypadek

 • Jednorazowa wypłata – minimalnie 100 000 zł, maksymalnie 10 000 000 zł, jednak (w zależności od wieku) do maksymalnie 10-krotności przychodów rocznych
 • Przewagą tego ryzyka w odróżnieniu do standardu polskich ubezpieczeń jest fakt, że całkowita trwała niezdolność do pracy orzekana jest w odniesieniu do wykonywanego zawodu, a nie jak do tej pory - jakiejkolwiek pracy zarobkowej. W praktyce oznacza to, że Ubezpieczony po wypłacie odszkodowania z tego tytułu może podjąć pracę zarobkową w innym zawodzie.
 • Wiek wstępu do 65 lat
Choroba

 • Jednorazowa wypłata – minimalnie 100 000 zł, maksymalnie 10 000 000 zł, jednak (w zależności od wieku) do maksymalnie 10-krotności przychodów rocznych
 • Przewagą tego ryzyka w odróżnieniu do standardu polskich ubezpieczeń jest fakt, że całkowita trwała niezdolność do pracy orzekana jest w odniesieniu do wykonywanego zawodu, a nie jak do tej pory - jakiejkolwiek pracy zarobkowej. W praktyce oznacza to, że Ubezpieczony po wypłacie odszkodowania z tego tytułu może podjąć pracę zarobkową w innym zawodzie.
 • Wiek wstępu do 65 lat

Całkowita okresowa niezdolność do pracy w wyniku wypadku lub choroby

Wypadek

 • Niezdolność do pracy w konkretnym zawodzie z polisy, a nie do pracy jakiejkolwiek
 • Miesięczna „renta” minimum 1000 zł miesięcznie, maksymalnie 50 000 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 65% średniomiesięcznych przychodów za ostatnie 12 miesięcy (przed zawarciem polisy), wypłacana przez 2, 3, 4 nawet do 5 lat
 • Okres wyczekiwania: w zależności od zawodu i formy zatrudnienia 14, 30, 45 lub 180 dni. Okres wyczekiwania pełni rolę franszyzy redukcyjnej. Oznacza on czas, za który Lloyd’s nie ponosi odpowiedzialności z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy, a tym samym nie wypłaca świadczenia tzw. podtrzymania dochodu.
 • Wiek wstępu: do 65 lat
Choroba

 • Niezdolność do pracy w konkretnym zawodzie z polisy, a nie do pracy jakiejkolwiek
 • Miesięczna „renta” minimum 1000 zł miesięcznie, maksymalnie 50 000 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 65% średniomiesięcznych przychodów za ostatnie 12 miesięcy (przed zawarciem polisy), wypłacana przez 2, 3, 4 nawet do 5 lat
 • Okres wyczekiwania: w zależności od zawodu i formy zatrudnienia 21, 30, 45 lub 180 dni. Okres wyczekiwania pełni rolę franszyzy redukcyjnej. Oznacza on czas, za który Lloyd’s nie ponosi odpowiedzialności z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy, a tym samym nie wypłaca świadczenia tzw. podtrzymania dochodu.
 • Wiek wstępu: do 65 lat

Dokumenty do pobrania

Ubezpieczenie utraty dochodu zapewnia świadczenia na wypadek niezdolności do pracy wynikającej z zachorowania, na przykład wywołanego zakażeniem COVID-19 (koronawirus SARS-CoV-2)

 

Zalety


 • Brak ankiety i badań medycznych

 • Brak wyłączeń epidemii

 • Brak wyłączeń COVID-19

 • Renomowany ubezpieczyciel

 • Elastyczny dobór ochrony

 • Świadczenia dodatkowe

 • Ryzyka aktywnego życia

 • Zakup zdalnie

Wysokie sumy ubezpieczenia

 

Przykłady


Praca na własny rachunek to większe dochody i niezależność. Wymaga odwagi, bo niesie ryzyko. Podczas niezdolności do pracy, bez świadczeń ZUS, przedsiębiorca pozbawiony jest przychodów, choć nadal musi pokrywać koszty stałe.
Praca na etacie wydaje się pozbawiona tego ryzyka... ale po 180 dniach, kiedy ZUS przestanie wypłacać zasiłek chorobowy, koszty stałe nie znikną a być może nawet wzrosną.

Basic

PLN 1200rocznie

Podtytuł

 • Śmierć
 • Inwalidztwo
 • Trwała niezdoloność do pracy wypadek
 • Trwała niezdoloność do pracy choroba
 • Okresowa niezdolność do pracy wypadek
 • Okresowa niezdolność do pracy choroba

Tomasz, 37 lat

1790rocznie

Warianty A, B, C, D, E, F

 • 200 000 zł
 • 200 000 zł
 • 300 000 zł
 • 300 000 zł
 • 4 500 zł
 • 4 500 zł

Katarzyna, 33 lata

620rocznie

Warianty E, F

 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • 3 500 zł
 • 3 500 zł

Piotr, 42 lata

3350rocznie

Warianty C, D, E, F

 • ---
 • ---
 • 600 000 zł
 • 600 000 zł
 • 12 000 zł
 • 12 000 zł

Zastanawiasz się? Nie czekaj, sprawdź ofertę dla siebie!

 
Komentarz

Coverholder Lloyd's o produkcie

Tomasz Domalewski

Dyrektor Sprzedaży Leadenhall Polska


Polisa od utraty dochodu zapewnia ochronę na wypadek niezdolności do pracy (okresowej i trwałej) wynikającej z zachorowania wywołanego zakażeniem COVID-19 (koronawirus SARS-CoV-2). Nie ma zastosowania żadne wyłączenie, czy ograniczenie odpowiedzialności z tytułu epidemii ogłoszonej przez właściwe organy, jak ma to miejsce czasami w innych ubezpieczeniach.
Niezdolność Ubezpieczonego do pracy (okresowa lub trwała) na wskutek zachorowania wywołanego koronawirusem będzie objęta ochroną ubezpieczeniową. Natomiast sam fakt utraty dochodu w wyniku poddania się obowiązkowej kwarantannie i tym samym braku możliwości zarobkowania, ale bez zachorowania (wywołanego koronawirusem) samego Ubezpieczonego nie jest podstawą do wypłaty świadczenia.
Nadal chcemy dotrzymywać obietnic dlatego nie wstrzymujemy sprzedaży ubezpieczenia od utraty dochodu oraz nie wyłączamy odpowiedzialności z tytułu COVID-19 oraz pandemii

Wybierz swoją branżę